Web-sisällön esitys

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Päivitetty 10.8.2017

1. Rekisterinpitäjä

Cygate Oy (Y-tunnus 0752421-0)
Perkiöntie 2, 00620 Helsinki
+358 9 613 8911

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jenni Kiikka
Cygate Oy
Perkiöntie 2, 00620 Helsinki
+358 40 515 3044

3. Rekisterin nimi

Cygate Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin ylläpitämisen perusteena on asiakassuhde, potentiaalinen asiakassuhde tai muu yhteistyöhön perustuva suhde.

Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon tai uusien asiakas-/yhteistyösuhteiden luomiseen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetysmenetelmiä käyttäen. Rekisteriä käytetään vain lain sallimin tavoin joko vastaanottajan asemaan kohdeyrityksessä, käyttäjän antaman suostumuksen tai solmitun asiakassopimuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin perustuen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • yrityksen nimi
  • yhteyshenkilön nimi
  • osoite- ja muut yhteystiedot
  • yrityksen tietoja kuten
    • yleistä tietoa (esim. liikevaihto, toimiala, henkilökunta määrä jne.)
    • Cygaten liiketoimintaan liittyviä tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tietolähteenä käytetään esimerkiksi tapahtumien ilmoittautumistietoja ja asiakasyrityksen tai henkilön itse luovuttamia tietoja asiakassuhteen yhteydessä. Yritys- ja henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Cygate Oy:n ulkopuolisille tahoille tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat Cygate Oy:n tietojärjestelmässä, jonne pääsy on rajoitettu vain asiaan kuuluville henkilöille käyttäjätunnuksin ja salasanoin.