Login to your account

Username *
Password *

ISO-sertifikaatit

Telia Cygate Oy:llä on tietoturvallisuuden hallinnan ISO/IEC 27001, IT-palvelunhallinnan ISO/IEC 20000, laadunhallinnan ISO 9001 sekä ympäristöjohtamisjärjestelmän ISO 14001 -sertifikaatit.

  •  

     

Tietoturvallisuuden hallinnan sertifikaatti

ISO/IEC 27001 on kansainvälinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi. Standardi asettaa vaatimukset organisaation tietoihin kohdistuvien riskien tunnistamiseen ja niiden uskottavaan hallintaan. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä koostuu toimintaperiaatteista, menettelytavoista, ohjeista ja niihin liittyvistä toiminnoista, joita organisaatio hallinnoi suojatakseen tieto-omaisuuttaan.

Telia Cygaten tietoturvallisuuden hallinnan sertifikaatti kattaa toiminnot, joilla tuotamme tietoturva-, verkko-, pilvi- ja konesalipalveluita Helsingissä ja muiden toimipaikkojemme kunnissa.

ISO/IEC 27001 -sertifikaatin avulla voimme objektiivisesti todistaa asiakkaillemme, että turvaamme heidän tietotekniset ratkaisunsa ja tuemme siten keskeytyksetöntä liiketoimintaa. Tärkeää on tietoturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen sitoutuminen, jotta olemme jatkossakin turvallisten ja hallittavien tietoverkko- ja tietoturvaratkaisujen sekä konesali- ja pilvipalveluiden toimittaja.

 

IT-palvelunhallinnan sertifikaatti

ISO/IEC 20000-1 on kansainvälinen IT-palveluiden hallintajärjestelmästandardi ja vielä suhteellisen harvinainen organisaatioissa. Standardin tavoitteena on edistää laadukkaiden, asiakkaiden tarpeet täyttävien palveluiden tuottamista yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Palvelunhallintajärjestelmä osoittaa palvelun tarjoajan sitoutumisen palveluiden suunnitteluun, käyttöönottoon, toimittamiseen ja parantamiseen tavalla, joka täyttää palvelulle asetetut vaatimukset ja tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaalle että palveluntuottajalle. Standardin terminologia ja vaatimukset ovat linjassa laajasti käytetyn ITIL-viitekehyksen kanssa.

Telia Cygaten IT-palvelunhallinnan sertifikaatti kattaa toiminnot, joilla tuotamme tietoturva-, verkko-, pilvi- ja konesalipalveluita Helsingissä.

ISO/IEC 20000-1 -sertifikaatin avulla voimme osoittaa palvelujemme hallinnan laadukkuuden ja tehokkuuden. IT-palvelunhallintajärjestelmän sertifiointi on luotettava ja riippumaton tapa todistaa ITILin mukainen toiminta käytännössä, mutta myös sen avulla voidaan varmistaa asiakkaalle, että meille jatkuva kehittäminen, asiakkaan tarpeiden mukaisesti, on hyvin merkittävässä roolissa.

 

Ympäristöasioiden hallinnan sertifikaatti

ISO 14001 on kansainvälinen standardi ja maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. ympäristöasioiden hallintajärjestelmästandardi määrittelee resurssit, prosessit ja menetelmät, joiden avulla organisaatio pystyy noudattamaan sitä sitovia ympäristötavoitteita ja parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa. Standardi perustuu PDCA-malliin (plan, do, check, act), joka korostaa systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista.

Telia Cygatella on Telia Finlandin kanssa yhteinen ympäristöasioiden hallinnan sertifikaatti, mikä kattaa koko Telian liiketoiminnan Suomessa.

ISO 14001 -sertifikaatin myötä varmistamme ympäristöasioiden jatkuvan suunnittelu- ja kehitystyön. Voimme sertifioinnin avulla todistaa asiakkaillemme, että vastuullisuus, turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen ovat meille merkittäviä asioita. Standardin vaatimusten täyttyminen on osoitus materiaalin tehokkaasta hyödyntämisestä, energian säästämisestä sekä kustannusten pienentämisestä. Vastuullisen ympäristöjärjestelmän kehittäminen säästää ympäristöä ja pienentää kustannuksia – niin meidän kuin asiakkaidemme.

 

Laadunhallinnan sertifikaatti

ISO 9001 on kansainvälinen standardi, mikä asettaa vaatimukset organisaation laadunhallintajärjestelmälle. Se on maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Standardia soveltamalla lisätään luottamusta tuotteen ja palvelun laatuun ja asiakkaiden odotusten täyttymiseen. Asiakastyytyväisyys saavutetaan ja sitä ylläpidetään laadunhallintajärjestelmän prosessien avulla, jotka tuottavat laadukkaita palveluita ja tuotteita asiakkaille.

Telia Cygatella on Telia Finlandin kanssa yhteinen laadunhallinnan sertifikaatti, mikä kattaa Telia Cygatella toiminnot joilla tuotamme tietoturva-, verkko-, pilvi- ja konesalipalveluita Helsingissä.

ISO 9001 -sertifikaatin myötä varmistamme toimintamme laadukkuuden ja vaatimustenmukaisuuden. Voimme sertifioinnin avulla todistaa asiakkaillemme, että laadunhallintajärjestelmän politiikat ja strategia ovat osa organisaatiomme liiketoimintastrategiaa. Olemme sitoutuneet toimintaympäristömme riskilähtöiseen päätöksentekoon, laatujohtamiseen ja prosessilähtöisyyteen.

 

 

SOITA MEILLE

Vaihteemme vastaa ma-pe klo 8-16

+358 20 401 

Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu.

LÄHETÄ VIESTI

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Täytä tietosi ja otamme sinuun yhteyttä!

LAITA MEILI

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Laita meille meiliä ja palaamme asiaan!