Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Blogi: IoT - yhdeksänkymmentä vuotta vanhaa hypeä vai uuden digitalouden polttoainetta?

Julkaistu 17.3.2016

Internet of Things – IoT – eli laitteiden ja esineiden Internet on teknologia, joka luo huimaa kasvua kytkettyjen laitteiden määrässä sekä uutta, arvoketjuja uudistavaa liiketoimintaa. Hypeä vai todellinen muutos, joka pitäisi ottaa todesta? Jotain ainakin on tapahtumassa – vuoden 2016 aikana Internetiin kytkettyjen IoT-laitteiden määrä tulee ylittämään ihmiskunnan koon [lähde: Gartner http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317].

Idea laitteiden kytkemisestä Internetiin on vanha. Todennäköisesti ensimmäinen IoT-laite oli vuonna 1982 senaikaiseen Internetiin kytketty Carnegie Mellon -yliopiston virvoitusjuoma-automaatti, joka kykeni välittämään inventaariotiedon laitteen sisältämistä virvoitusjuomista ja niiden lämpötilasta. Vuonna 1991 Cambridgen yliopistossa toteutettiin "The Trojan Room Coffee Pot" -projekti, jossa Internetin yli oli mahdollista seurata kahvipannun tilaa xcoffee-sovelluksella – kuvan välityksellä.

Vuonna 1999 olin toteuttamassa harrastepohjalta sen ajan Internet-of-things –projektia, jossa kerättiin Utön Sundskär-luodolta säähavaintoja polyteknikkojen sukelluskerho Kuplan jäsenille. Vaisalan uudelta MAWS-sääasemalta kerätyt tiedot välitettiin ohjelmoitavan GSM/GPRS-modeemin yli soittosarjaan, jossa palvelinpää välitti tiedot edelleen web-sivulle piirrettyinä MRTG-graafeina. Käppyröitä tulkitsemalla selvisi lämpötila, kosteus, tuuli, auringonsäteilyn intensiteetti ja muut tärkeät ympäristötiedot, joista saattoi päätellä pääsikö leirillä olosuhteiden puolesta sukeltamaan vai ei (eli minkälaisia pulloja kannatti ottaa reissuun mukaan). Cygatekin osallistui projektiin – modeemin soittosarjana ja tiedon siirron skriptien alustana käytettiin Cygaten ylläpitämää ympäristöä, ja vieläpä melkein virallisella luvalla... Sponsori sai ansaitsemansa maininnan sukelluskerhon juhlajulkaisussa "Kupla Illustrated 3/99".

     

Internet of Things ei siis missään nimessä ole sellaisenaan uusi asia. Internet-verkko ja protokollat ovat alusta saakka kuljettaneet laitteiden väliseen viestintään käytettyä tietoa, eikä asiaa sinällään ole pidetty mitenkään ihmeellisenä.

Mikä siis on nostanut IoT:n viime vuosina hypeksi ja koviksi odotuksiksi? Itse näkisin, että kyseessä on teknis-taloudellisen kehityskaaren tämänhetkinen tilanne, jossa kaikki on riittävän valmista kokeilujen muuttamiseksi arkipäiväiseksi toiminnaksi. Mobiililaitteiden luoma huokea ja virtaa säästävä prosessointikyvykkyys yhdistettynä langattoman tiedonsiirron kustannustehokkaisiin mahdollisuuksiin taas yhdistettynä pilvialustoilla tehtyyn analytiikkaan ja API-rajapinnoin yhdistettyihin liiketoimintaketjuihin ovat hyvin tunnettuja ja tuotteistettuja komponentteja. Näitä yhdistelemällä syntyy sivutuotteena uutta liiketoimintaa, uusia toimijoita ja haasteita perinteisille arvoketjuille, jotka ovat muutoksen kourissa.

Haasteita tietoverkoille syntyy, kun IoT ilmiönä laajenee uusille alueille – kuluttajatuotteisiin, teollisuuden kriittisiin ympäristöihin ja liiketoiminnan tarpeisiin sovitettuihin ympäristöihin, joissa koko ekosysteemin toiminta on riippuvainen IoT-laitteiden tuottamasta tiedosta. Moni perinteinen IT-ympäristöjen hallinnan ja ylläpidon mekanismi ei sellaisenaan toimikaan – IoT-laitteet ovat monessa tapauksessa sulautettuja ympäristöjä, joiden valmistajina voi olla monenkirjava joukko toimijoita. Päivityksiä laitteisiin ei voida tehdä välttämättä lainkaan – joko valmistajan tuen puutteen vuoksi tai asennusympäristöjen erityisluonteen vuoksi.

Haasteita syntyy myös vaatimusten ristiriidasta – toisaalta tarvitaan toimintavarmaa hallittavaa ympäristöä, toisaalta laitteiden määrä, joustavuus ja laitevalmistajien erilaiset käytännöt ja IoT-laitteiden hallinnan rajoitteet tuottavat ongelmia. Tietoturva on kuitenkin otettava huomioon heti alusta saakka – ellei tavoitteena ole päästä Shodanin, eli IoT-verkkojen hakukoneen listoille. Tänään (15.2.2016) Shodan on löytänyt lähes 10000 Internetiin kytkettyä avointa web-kameraa, yli 500 oletussalasanoilla varustettua laitetta, satoja Siemensin ja Schneiderin automaatiojärjestelmiä, yms.

Mietittäväksi IoT-ympäristön rakentamisessa tulee myös se, kuinka järjestelmää valvotaan ja hallitaan kokonaisuudessaan huomioon ottaen skaalautumisen ja tiedon välitykseen osallistuvan ekosysteemin tarpeet valtuutuksineen kaikissa IoT-järjestelmän osa-alueissa:

 • Sensori- ja toimilaitteiden fyysinen kytkentä ja rekisteröinti
 • Access-verkon toteutus huomioon ottaen kytkentäympäristön olosuhteet
 • IoT access-verkon tietoturva ja varmennettu suorituskyky
 • Tiedon keruun varmennetut monikanavaiset yhteydet asennuspaikan ja tiedon keruujärjestelmän välillä
 • Tiedon analytiikkaympäristön valvonta ja hallinta
 • Tiedon jakelurajapintojen valtuutus, autorisointi ja autentikointi
 • IoT-laitteisiin liittyvän API-ekosysteemin valvonta ja hallinta.

Näihin haasteisiin Cygate tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän tietoturvallisia ratkaisuja ja palveluita yrityksille ja julkisille organisaatioille. Ratkaisuissamme yhdistyvät Cygaten omat sekä valittujen yhteistyökumppaneidemme ratkaisut ja tuotteet sekä verkonhallintakeskuksemme tuottamat 24/7-palvelut. Internetiin kytketyille kymmenille tuhansille laitteille olemme tuottaneet palveluita jo yli 15 vuotta. Tarjontamme kattaa laajasti IoT-ympäristöjen toteutukseen tarvittavia teknologioita ja palveluita, esimerkiksi seuraavat:

 • Turvallisten IoT access -verkkojen rakentamiseen tarvittavat laitteet, suunnittelu, projekti-, ylläpito- ja tukipalvelut
 • Tiedon keruussa ja julkaisussa tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja laitteet, verkkojen suunnittelu, projekti-, ylläpito- ja tukipalvelut sekä 24/7-hallintapalvelut
 • Tiedon tallennuksen ja analytiikan ympäristöt palvelinkeskuksesta tai Cloud-ympäristöistä, projekti-, ylläpito- ja tukipalveluineen sekä 24/7-hallintapalveluineen
 • Tiedon hallinnan ja tietoturvallisen jakamisen ratkaisut laitteineen, suunnittelu, projekti- ja 24/7-ylläpitopalveluineen.

Niin muuten – mistä tulee otsikossa mainittu 90 vuoden hype IoT:n ympärillä? Internetin, langattomuuden ja näiden avulla yhteen kytketyt laitteet, kuten monet muutkin informaatioyhteiskunnan keskeiset teknologiat keksi Nikola Tesla lähes sata vuotta sitten. Hänen visionsa ovat osoittautuneet merkittäviksi teknologian kehittyessä ja arkipäiväistyessä – nyt on aika toteuttaa niistä loputkin!

Colliers Magazine -lehden haastattelussa vuonna 1926 Tesla kuvaa mobiilisovellukset, IoT- ja API-ekonomian pääpiirteet seuraavasti:

 "When wireless* is perfectly applied the whole earth will be converted into a huge brain, which in fact it is, all things being particles of a real and rhythmic whole...and the instruments through which we shall be able to do this will be amazingly simple compared with our present telephone. A man will be able to carry one in his vest pocket."

Kari Melkko, Cygate Oy

Kirjoittaja työskentelee Cygatella Valvonta- ja hallintapalveluiden liiketoimintayksikön vetäjänä ja on kokonaisarkkitehdin roolissa mukana asiakkaalle toimitettavissa IoT-projekteissa.

Web-sisällön esitys

Lisätietoja aiheesta kumppanimme Arrow ECS:n IoT-sivustolta.