Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Case: Metsäkeskus

Cygate toteutti mittavan tietoliikenne- ja verkkoteknisen erotuksen, kun Suomen metsäkeskus aloitti organisaatiomuutoksen myötä yksikköjen eriyttämisen. Tavoitteena oli ottaa käyttöön ajan tasalla olevat tietoliikennekytkimet, standardoitu kytkinverkko ja kytkinlaitteiden konfiguraatiot molempiin yksiköihin, sekä liittää kytkimet Cygaten hallinta- ja valvontapalveluun.

Suomen metsäkeskus hoitaa metsien kestävään hoitoon ja käyttöön, metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Suomen metsäkeskus fuusioitui vuoden 2012 alusta yhdeksi isoksi organisaatioksi, jolloin 13 alueellista metsäkeskusta yhdistyivät yhdeksi valtakunnalliseksi metsäkeskukseksi.

Fuusioitumisen myötä edessä oli organisaatiomuutos, kun julkiset palvelut ja liiketoimintayksikkö eriytettiin toisistaan. Yksiköiden yhteisten toimipaikkojen tietoliikenteet eriytettiin Cygaten avustuksella.

Tavoitteemme oli saada verkkomme maanlaajuisesti hallintaan. Kahden erillisen verkon rakentaminen oli merkittävä ja välttämätön ympäristömuutos, kuvailee tietohallintoasiantuntija Sisko Päiviö-Laitinen Suomen metsäkeskuksesta.

Verkkojen rakentamisvaiheessa Cygate toimitti uudet tietoliikennekytkimet, hallintayhteydet sekä käynnisti kytkimien hallinta- ja valvontapalvelut yhteistyössä TeliaSoneran kanssa. Kun ennen pärjättiin noin 150 kytkimellä, nyt niitä tarvittiin noin 300. Yhteistyössä TeliaSoneran kanssa toimitettiin myös uusia tietoliikenneliittymiä.

Ratkaisun myötä työasemat ja muut laitteet ovat nyt kytkettyinä toimipaikoissa organisaation kesken omiin kytkimiin. Tämä mahdollistaa tietoteknisen eriyttämisen jatkumisen.

Cygaten hallinta- ja valvontapalvelu säästää resursseja

Kytkinten valvonta- ja ylläpitovastuu siirtyi projektin myötä Cygatelle. Jatkossa esimerkiksi muutoksenhallinta vie huomattavasti vähemmän Suomen metsäkeskuksen omia resursseja.

Kytkinten vikaantuessa palautamme palvelun etähallinnan keinoin. Etähallinta mahdollistaa lisäksi kytkinten asetusten päivittämisen asiakkaan eriyttämisprojektin edetessä sekä mahdolliset jatkomuutokset, valaisee Cygaten projektipäällikkö Aki Nordlund.

Suomen metsäkeskuksen Päiviö-Laitisen mukaan Cygaten joustava toiminta mahdollisti projektin onnistuneen läpiviennin.  Yliheitostakin selvittiin ilman kriittisiä vaiheita, sillä siihen varauduttiin parilla pilottitoimipaikalla sekä hyvällä suunnittelulla.

Seuraavaksi kaikille toimipaikoille toimitetaan omat eriytetyt tietoliikenneliittymät. Tavoite on ensi vuoden aikana saada yksiköt teknisesti täysin erilleen toisistaan, Päiviö-Laitinen linjaa.

Tarve: Suomen metsäkeskuksen julkisen ja liiketoiminnallisen puolen eriyttäminen alueellisten organisaatioiden fuusion myötä ensin tietoliikenteen tasolla.

Ratkaisu: Tietoliikenne- ja verkkotekninen erotus. Cygate vastasi kytkimien käyttöönotosta ja käynnisti kytkimien hallinta- ja valvontapalvelun, mikä säästää molempien eriytettyjen organisaatioiden resursseja.

Lisätietoja: sales@cygate.fi

 

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Metsäkeskuksessa toimii kaksi toisistaan erillistä yksikköä: julkiset palvelut ja liiketoimintayksikkö Metsäpalvelut.