Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web Content Display

Varmista verkkosi ja sovellustesi suorituskyky

Verkon ja sovelluksien suorituskyvyn valvontapalvelu antaa näkymän verkkopalveluidesi tilasta ja minimoi häiriöiden aiheuttamat haittavaikutukset.

ICT-palveluiden merkitys ja rooli on kasvanut yrityksissä merkittävästi viime vuosien aikana. Tänä päivänä ICT-palvelut toimivat useasti keskeisenä tuotannontekijänä liiketoimintaprosesseille. Tämän myötä odotustasot palveluiden laadulle ovat kasvaneet. Jos palveluissa esiintyy katkoja tai niiden suorituskyky heikentyy, vaikuttaa se suoraan liiketoimintaprosessien jatkuvuuteen ja tehokkuuteen. Seuraukset häiriöistä voivat olla merkittäviä. Pahimmassa tapauksessa koko liiketoiminta voi pysähtyä aiheuttaen huomattavia taloudellisia menetyksiä.

ICT-palveluiden häiriöiden aiheuttamien vaikutusten minimoimisessa häiriönhallintaprosessilla on keskeinen asema. Hyvin toimiva häiriönhallintaprosessi pystyy nopeasti havaitsemaan viat ja tekemään rajauksen vian laajudesta, jopa ennen kuin palveluiden loppukäyttäjät ehtivät olla asiasta yhteydessä organisaation/yrityksen service deskiin. Tämä edellyttää häiriönhallintaprosessilta hyvää päästä päähän -kokonaisnäkyvyyttä palveluihin, järjestelmiin ja verkkoihin. Valitettavasti tämä näkyvyys usein puuttuu johtuen kokonaispalvelun tuottamisvastuun pirstaloitumisesta usealle palveluntuottajalle. Tällaisissa ns. monitoimittajaympäristöissä päästä päähän -näkyvyydellä on erityisen tärkeä merkitys. Ilman riittävän hyvää ymmärrystä tilanteesta vikojen ja ongelmien selvittäminen johtaa helposti eri osapuolten väliseksi väittelyksi johtaen vianselvitysaikojen pitkittymiseen.  

Päästä päähän -näkyvyyden saamiseksi tarvitaan hallintajärjestelmiä, jotka pystyvät tarjoamaan tietoa palveluiden ja järjestelmien tilasta ja suorituskyvystä erityisesti loppukäyttäjien näkökulmasta mitattuna. Valitettavan usein palveluiden hallinta nojaa edelleen monesti pelkästään ICT-infrastruktuurikomponenttien monitoriin. Tyypillisesti tällöin puhutaan verkkolaitteiden tilan ja liikennestatistiikkatietojen SNMP-monitoroinnista ja erilaisin agenttien ratkaisujen avulla tehtävästä palvelimien resurssien ja prosessien valvonnasta. Haasteena komponenttipohjaisissa monitorointiratkaisuissa on se, että ne pystyvät tarjoamaan hyvin vähän, jos ollenkaan, tietoa loppukäyttäjien kokemasta palvelulaadusta.

Me Cygatella pystymme auttamaan päästä päähän -näkyvyyden aikaansaamisessa tarjoamalla sovellusten ja verkon suorituskyvyn valvontapalvelua. Palvelu koostuu yrityksen liiketoimintakriittisten sovellus- ja verkkopalveluiden ympärivuorokautisesta monitoroinnista, monitoroinnin tuottaman datan analysoinnista sekä tilannekuvanäkymästä. Palvelun keskeinen pyrkimys on auttaa yritystä vikojen havainnoinnissa ja rajaamisessa hyödyntämällä monitorointidatan analysoinnin kautta saatavaa informaatiota. Monitorointi perustuu edistyksellisen passiivimittalaiteteknologian käyttöön, jossa yrityksen käyttämään konesaliin asennettavat mittalaitteet seuraavat käyttäjien ja palvelimien välisiä todellisia liikennevirtoja. Monitoroinnin avulla on mahdollista nähdä mikä on sovellusten ja verkon suorituskyky eri toimipaikoille tai käyttäjäryhmille. Yrityksen käyttöön voidaan tarjota tilannekuvanäkymä, joka tarjoaa reaaliaikaisen kuvan ympäristön tilasta. Monitorointidatan analysoinnista ja järjestelmän ylläpidosta vastaa Palvelukeskuksemme. Cygaten vianhallintaprosessi voidaan integroida yrityksen häiriönhallintaprosessiin tavalla, joka palvelee yrityksen tarpeita parhaiten.

Lisätietoja:
Antti Rajala
Director, Network Business Area
Cygate Oy
etunimi.sukunimi@cygate.fi