Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web Content Display

Modernin konesalin rakennusaineet

Cygaten konesalit ovat muuntautuneet uudeksi kehittyneeksi konesaliarkkitehtuuriksi. Software Defined Next Generation Data Center on toteutus, jossa kaikki konesalin toiminteet ovat ohjelmistoilla määriteltävissä (SDE: Software Defined Environment). Cygaten SDE-toteutus hyödyntää kaikkia nykyaikaisen konesalin tekniikoita ja välineitä.

Tämä täysin ohjelmistoilla määriteltävä ympäristö tarjoaa asiakkaillemme joustavuutta, poistaa rajoituksia ja vapauttaa meidän resurssejamme, jolloin voimme kehittää järjestelmää entistä paremmin ja nopeammin asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Täysin virtualisoidun ympäristön komponentit ovat vapaasti siirrettävissä sinne missä niitä tarvitaan ilman fyysisiä muutoksia. Tämä on pilvipalvelua parhaimmillaan, ja asiakas saa kotimaisesta  konesalista samat edut ja palvelut kuin julkisesta pilvestä.

Korkeat partneruustasot ja asiantuntijaosaaminen ovat valttikorttimme tämän tyyppisten ympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toteutamme konesalipalvelut samoilla tuotteilla, joita edustamme myös jälleenmyyjänä.

Automatisoitu konesali palvelee paremmin

Resurssien dynaaminen  ja automatisoitu orkestrointi mahdollistaa järjestelmän skaalautumisen kuorman mukaan, jolloin kapasiteettia voidaan kasvattaa ja siirtää sinne missä sitä tarvitaan. Kuormaa mitataan reaaliaikaisesti ja resursseja voidaan liittää asiakkaan ympäristöön kummasta konesalista tahansa. Asiakas voi itse luoda palvelimia sekäsammuttaa ja käynnistää niitä  portaalimme kautta.

Olemme kehittäneet verkkoja, palvelimia, tallennusjärjestelmiä, palomuureja ja hallintajärjestelmiä viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Jokaisen osa-alueen kohdalla on huomioitu automatisoidun konesalin toteuttaminen. Nykyaikaisissa laitteissa olemme huomioineet automaation tarpeen, joka mahdollistaa Next Generation Data Centerin toteuttamisen. Valitsemamme teknologia tukee tulevaisuuden ratkaisumalleja ja standardeja.

BigData, analytiikka, sosiaalinen media, IoT ja mobiiliratkaisut

Uudet mobiiliratkaisut, analytiikka,  BigData, IoT ja sosiaalinen media asettavat korkeita vaatimuksia ketteryyteen sekä reaaliaikaista resurssien seurantaa ja muutoksia resursseihin. Cygaten SDE  mittaa palvelimien kuormaa reaaliajassa ja mahdollistaa palvelimien, verkkojen ja levyjärjestelmien provisioinnin työkuorman vaatimuksien mukaan. Integrointi sosiaalisen median tietomassoihin ja siellä olevan informaation kerääminen analysointia varten vaatii hyvät tietoliikenneyhteydet ja joustavasti muokattavissa olevaa kapasiteettia. Konesalissamme on suuri tietoliikennekapasiteetti erittäin pienillä latensseilla, joka mahdollistaa internetissä olevan datan hyödyntämisen analytiikkaa varten. Kapasiteetista voidaan rakentaa asiakkaille nopeasti BigData-ympäristö (esim. Hadoopilla) tai palvelinkapasiteettia laskentaa varten, ja levykapasiteettia löytyy suurempaankin tarpeeseen.

Avoimiin standardeihin perustuva NGDC hyödyntää nykyaikaista ja kehittynyttä infrastruktuuria, joka tarjoaa luotettavan ajoalustan sekä vanhoille että uusille, nykyaikaisilla menetelmillä kehitetyille sovelluksille.

Hyperkonvergenssi ja SDN

Cygaten  Next Genaration Data Center toimii kuten täysin skaalautuva hyperkonvergenssi-infrastruktuuri, joka tarjoaa keskitetyn hallinnan virtuaalisille palvelimille, levytilalle, tietoliikenteelle ja varmistuksille. Konesalin verkkoinfra hyödyntää SDN:ää ja se mahdollistaa myös muiden palveluntarjoajien ratkaisujen hyödyntämisen niitä tarvitseville. Oikein valittu verkon valvonta- ja hallintaohjelmisto vahvistaa näiden yhteistoimintaa, jolloin saadaan kaikkien tekniikoiden edut käyttöön ja asiakas voi valita minkä haluaa, myös asiakaskohtaisen hyperkonvergenssiympäristön.

Palveluiden hallinta ja valvonta

Asiakkaidemme palvelut toteutetaan Cygaten pilvestä, johon voidaan liittää palvelimia ja palveluja myös julkiselta puolelta. Minkä tahansa pilvitarjoajan palvelut voidaan liittää Cygaten hallintaan ja palveluun.

Kaikkien toiminnallisuuksien sijoittaminen kahteen konesaliin mahdollistaa käytettävyyden nostamisen 99,999 %:iin. Kahteen konesaliin sijoitetulla kahdennetulla järjestelmällä saavutetaan vielä korkeampaa käytettävyyttä. Klusterointitekniikat, datan reaaliaikainen kirjoitus kahteen eri konesaliin ja verkon virtualisointi mahdollistavat järjestelmän käytettävyyden vikatilanteessa. Myös ylläpito ja päivitykset voidaan toteuttaa ilman katkoksia.

SDE mahdollistaa myös erittäin korkean tietoturvan toteuttamisen yhdistämällä tietoturvaresursseja, sääntöjä ja automaattisia päivityksiä. Keskitetyllä lokien taltioinnilla ja moderneilla SIEM-ratkaisuilla voidaan analysoida suuria määriä lokeja tehokkaasti ja varautua proaktiivisesti haavoittuvuuksiin ja tietoturvahyökkäyksiin. Yhdistämällä tietoturvalokeja voidaan havaita mahdollisen hyökkääjän valmistelevia lähestymisiä ja ryhtyä ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. SIEM- ja muiden tietoturvatuotteiden ja lähteiden yhdistämisellä saadaan luotettava kuva verkon tilanteesta.

Käytännössä asiakkaillemme luodaan oma tietoturvallinen konesali Cygaten pilvestä, joka näkyy heille dedikoituna ympäristönä, jossa on käytettävissä kaikki konesalimme parhaat ominaisuudet.

Lisätietoja:
Kim Mattsson
Technical Business Manager
Cygate Oy
etunimi.sukunimi@cygate.fi