Web-sisällön esitys

Ympäristöpolitiikkamme

Cygate on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan seuraavia ympäristöön vaikuttavia asioita:

Ympäristöystävällisen ajattelutavan ja toiminnan edistäminen

 • Ympäristönäkökohtien huomioiminen markkinoinnissa ja ulkoisessa viestinnässä
 • Ympäristöpäämäärien saavuttamiseen tähtäävä viestintä, ohjeistus ja neuvonta organisaatiossa
 • Ympäristöjärjestelmän jatkuva parantaminen

Liikenteen päästöjen vähentäminen

 • Liikenteen määrän vähentäminen etätyöskentelyratkaisuja edistämällä
 • Liike- ja työmatkaliikenteen päästöjen vähentäminen

Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys

 • Sähköinen dokumenttien hallinta ja arkistointi
 • Toimisto- ja pakkausjätteiden lajittelu ja kierrätys
 • Käytöstä poistettujen tietojärjestelmien hallittu käsittely ja kierrätys

Energiankulutuksen pienentäminen

 • Konesalien energiatehokkuuden parantaminen
 • Toimitilojen ja toimistolaitteiden energiankulutuksen optimointi

Toimitusketjun ympäristönäkökohtien huomioiminen

 • Toimittajien ympäristönäkökohtien hallinnan ja ympäristövaikutusten huomioiminen toimittajavalinnoissa ja yhteistyössä

Voimassa olevien lakien ja vaatimusten noudattaminen

 • Ympäristölainsäädännön velvoitteiden tunnistaminen
 • Toiminnan ympäristöriskien tunnistaminen ja hallinta

 

Web-sisällön esitys

Cygaten ympäristöjärjestelmän päätavoitteena on Espoon konesalin energiatehokkuuden parantaminen. Vuonna 2015 konesalin sähkönkulutuksessa saavutettiin noin 340 MWh säästö ja salin energiatehokkuus parantui noin 10 %.

Web-sisällön esitys