Web-sisällön esitys

Tietoturvanhallintakeskus

Cygate Tietoturvanhallintakeskus huolehtii tietoturvastasi.

Cygate Tietoturvahallintakeskus (SOC, Security Operations Center) vastaa nopeasti muuttuvan ja monimutkaisen tietoteknisen ympäristön haasteisiin. Tuotamme näkymän tietoturvakokonaisuutesi reaaliaikaiseen tilaan. Asiantuntijamme valvovat ICT-ympäristöäsi ja reagoivat havaittuihin tietoturvapoikkeamiin, selvittävät niiden syyt ja ratkaisevat ongelmatilanteet.

SOC-palvelu on osa Cygaten tarjoamaa laajempaa palvelukokonaisuutta ja käytännössä operatiivinen osa tai jatke asiakkaan kokonaistietoturvan hallinnassa. Verkonhallintakeskus varmistaa tietoturvasi jatkuvan toimivuuden ja tietoturvanhallintakeskus keskittyy tietoturvahäiriöiden poistamiseen sekä mahdollisten häiriötilanteiden korjaamiseen.

Tarjoamamme palvelun sisältö ja laajuus räätälöidään ympäristönne mukaan. Koordinoiva roolimme mahdollistaa sujuvan tiedonkulun ja nopean reagoinnin mahdollisiin uhkiin. Kun tietoturvastasi huolehtii osaava kumppani, omat resurssinne vapautuvat ydinliiketoimintaan.

Teknisen suojauksen rakentaminen on ensimmäinen askel tietoturvallisen ympäristön toteuttamisessa.

Ohjaa ja valvoo

Cygate Tietoturvanhallintakeskus on ICT-ympäristösi tietoturvan valvonnan ja poikkeustilanteiden hallinnan tuki. SOC-analysoijamme sekä heidän tukenaan toimiva Security Incident Response Team (SIRT) valvovat ja reagoivat poikkeustilanteisiin seurantajärjestelmien mukaisesti. Tarvittavat toimenpiteet käynnistetään välittömästi tietoturvauhan poistamiseksi. Alan huippuosaajat vastaavat vaikeidenkin tietoturvatapahtumien tulkitsemisesta, analysoinnista ja ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Tilannekuvan tuottaja

Cygate Tietoturvanhallintakeskus tuottaa reaaliaikaisen tilannekuvan tietoturvapoikkeamien hallinnan avulla (Security Incident Management). Tietoturvasi tilannekuva muodostetaan analysoiden, yhdistäen ja käsitellen ympäristöstä nousevaa tietovirtaa. Tietolähteinä käytetään monien erilaisten tietoturvajärjestelmien loki- ja tapahtumatietoja sekä ulkopuolisia uhka- ja haavoittuvuustietoja. Tietoturvajärjestelmien tuottamat hälytykset sekä raportit tuotetaan kirjatuiksi tietoturvapoikkeamiksi, joita voit hyödyntää organisaatiosi tietoturvan johtamisessa.

Tietoturvahallintakeskukseen saat yhteyden SmartView-portaalin kautta, joka avaa asiakasnäkymän Cygatella tehtävään työhön sekä toimii yhteydenpitokanavana Cygaten ja sinun välillä.

Ammattilaiset apunasi

Cygate Tietoturvanhallintakeskus on jatkuvasti kehittyvä, osaavien asiantuntijoiden tukema kokonaisuus. Tarjoamme käyttöösi tietoturvan kokeneet huippuosaajat, jotka tuntevat alan viimeisimmät ratkaisut ja trendit. Asiantuntijamme ovat tietoturvaratkaisuihin ja -tapahtumiin erikoistuneita syväosaajia, joilla on yksittäistä ympäristöä huomattavasti laajempi tilannekuvatietoisuus. Lisäksi tarjoamme tietoteknistä arkkitehtuurikonsultointia tarpeidenne mukaan.

Web-sisällön esitys

Picture of Antti Lehtonen