Web-sisällön esitys

Projektipalvelut auttavat saavuttamaan tavoitteesi

Cygate Projektitoimisto on organisaatiosi yhteistyökumppani vaativissa ICT-projekteissa, joissa tarvitaan projektihallinnan ammattilaisia laadukkaan toteutuksen ja lopputuloksen varmistamiseksi.

Ammattilaistemme johdolla toteutettu systemaattinen projekti takaa toteutuksen laadun, budjetissa pysymisen sekä aikataulutavoitteiden saavuttamisen ratkaisun laajuudesta ja teknisestä vaativuudesta riippumatta.

Projektitoimiston tuella varmistamme ratkaisun tai teknologian yhteensopivuuden asiakasympäristössäsi jo olevan ja toimivan kokonaisuuden kanssa sekä mahdollistamme toteutuksen hallitun käyttöönoton ja jalkautuksen tuotantovaiheeseen. Projektitoimituksiimme liittyvät olennaisena osana projektin hallinta, muutosten hallinta, toiminnan laadun varmistaminen ja toiminnan kehittäminen.

Projektitoimistomme on käytettävissäsi ratkaisutoimituksissa, muutoshankkeissa sekä käyttöönottaessasi hallinta- ja valvontapalveluitamme. Tekniset asiantuntijamme sekä projektiammattilaisemme tukevat sinua mielellään myös erilaisissa kehitys- ja konsultointiprojekteissa.

Palvelun ydin

Tuotanto- ja muihin haastaviin ympäristöihin toteutettavat ICT-projektit tarvitsevat teknisen asiantuntemuksen lisäksi myös jämäkkää projektijohtamista. Systemaattisesti toteutetulla projektilla vältetään häiriöt jotka näkyisivät varmasti myös omille asiakkaillenne sekä taataan teknologiaan tehdyn investoinnin täysipainoinen onnistuminen.

Cygaten Projektitoimiston projektipäälliköt varmistavat osaltaan:

  • asetettujen tavoitteiden saavuttamisen
  • laadun ja asiakastyytyväisyyden varmistamisen
  • vastuiden selkeän kommunikoinnin
  • yhteisesti sovitut toimintatavat projektiosapuolten kesken
  • täsmällisen raportoinnin ja tiedottamisen
  • projekteissa syntyvän osaamisen ja kokemusperäisen tiedon hallinnan
  • vakioitujen toimintamallien tuoman varmuuden ratkaisujen toteuttamiseen.

Toteutamme projektit vaiheistettuna ja tiiviissä yhteistyössä organisaatiosi kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimintatapojen ohjaamana. Asiakasympäristön mahdollisuudet, reunaehdot, vaatimukset ja rajoitteet tunnistetaan työn kaikissa vaiheissa. Projektiasiantuntijamme huolehtivat asiakkaamme asettamien tavoitteiden saavuttamisesta, olipa kyse kilpailutusvaiheesta, tarjousten vertailusta, kumppanien valinnasta, toteutuksen johtamisesta, ylläpidon suunnittelusta tai testauksesta.

Osaaminen

Tietoverkko-, tietoturva- ja viestintäratkaisujen nopea kehitys asettaa paljon vaatimuksia projektipäälliköidemme osaamiselle.

Projektijohtamisen ammattilaisemme ovat sertifioituja projektipäälliköitä ja toimintamallimme perustuvat kansainvälisiin projektijohtamisen standardeihin. Projektipäällikkömme ovat sertifioituja ITIL-osaajia ja kehitämme jatkuvasti myös teknistä osaamistamme yhteistyössä kumppaniemme ja asiantuntijaorganisaatiomme kanssa. Näin varmistamme asiakkaillemme projektiorganisaatioiden parhaan mahdollisen tuen transitioprojektien läpiviennissä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Projektitoimistomme toiminnan laadun ja systemaattisuuden arviointi ovat osana Cygaten laatuserfiointeja sekä useita kumppaneidemme sertifiointiohjelmia. Näiden vaatimusten täyttäminen on osaltaan osoitus osaamisestamme ja ammattitaidostamme. Laatuohjelmat luovat erinomaisen pohjan Projektitoimistomme palveluiden jatkuvalle kehittämiselle.

Web-sisällön esitys

Picture of Teemu Lepola