Web-sisällön esitys

Asiantuntijapalvelut tukevat teknologia- ja liiketoimintahaasteissasi

Cygate Asiantuntijapalvelut auttavat asiakkaamme strategiaa tukevien tietoteknisten ratkaisujen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa.

Ymmärrämme ja vastaamme asiakkaamme teknologisiin ja liiketoiminnallisiin haasteisiin yli 25 vuoden kokemuksella eri verkkotekniikoista ja teknologiasukupolvista. Olemme tukeneet lukuisia omien toimialojensa johtavia organisaatioita suunnittelemalla ja toteuttamalla käytettävyysvaateiltaan korkeita tietoverkko-, tietoturva- ja verkonhallintaratkaisuja.

Pitkäjänteinen toiminta erilaisten asiakasorganisaatioiden ja tekniikoiden parissa on tehnyt Cygatesta luotetun ja vahvan osaamiskeskittymän, jossa on syvällistä ja käytännönläheistä osaamista tietoliikenteen ja tietoturvan eri osa-alueille.

Osaamista myös projektina

Cygate Asiantuntijapalveluiden tarjonta sisältää suunnittelu-, asennus- ja käyttöönottotehtävät, tuotteiden parametroinnin käyttökuntoon sekä laitteiden asennuksen. Osana toteutusprojektia ovat myös testaukset ja käyttöönotto sekä ratkaisun dokumentointi ja tarvittaessa käyttöönottokoulutus.

Cygaten projektipäällikkö toimii usein asiakkaamme projektivastuullisten henkilöiden rinnalla projektin johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Projektipäälliköllämme on projektinjohtokokemuksen lisäksi kokemusta toimia yhteyshenkilönä asiakkaan, toimittajien ja muiden projektiosapuolten välillä.

Kuntotesti laboratoriossa

Asiantuntijamme seuraavat tiiviisti sovellus-, tietoliikenne- ja tietoturva-alan kehitystä. Testaamme yhteistyössä useiden laite- ja ohjelmistovalmistajien kanssa näiden tuoreimmat innovaatiot ennen kuin hyväksymme ne ratkaisusalkkuumme. Teemme testauksen jo ennen toteutusmallin suosittamista asiakkaalle.

Simuloimme toteutettavien tai vasta kaavailtujen asiakasratkaisujen toimivuuden käytännössä omassa tietoliikennelaboratoriossamme. Asiakkaallemme tämä tarkoittaa toimivaa, luotettavaa ja tehokasta kokonaisratkaisua ilman kallista harjoittelua, käyttöönoton viiveitä tai pahimmillaan hukkainvestointeja.

Uusien ratkaisujen konsepti- ja ominaisuustestaus on käytännön kokemuksen ohella konsultointimme ja asiantuntijapalveluittemme osaamisen perusta.

Kartoitus

Uusien teknologioiden tai sovellusten käyttöönoton yhteydessä on syytä varmistaa kokonaisuuden toimivuus. Kartoituksella varmistamme, että suunnitellut laite- ja ohjelmistoinvestoinnit ovat kokonaisuuden kannalta järkevät ja oikein mitoitetut. Samalla havaitaan, mikäli olemassa olevia komponentteja tulee korvata uudemmalla ja suorituskykyisemmällä teknologialla.

Tietoliikennekartoitus kannattaa tehdä, mikäli verkon toiminnassa on havaittu satunnaisvikoja tai suorituskykyongelmia. Verkon kartoitus pitää sisällään verkon nykytilan selvityksen, teknisen analysoinnin ja loppuraportin.

Tietoturvakartoitus kannattaa tehdä, kun halutaan varmistaa tietoturvan taso. Kartoitus sisältää sovellusten, tietoturvakomponenttien ja verkon tietoturvan nykytilan selvityksen, teknisen analysoinnin ja loppuraportin.

Web-sisällön esitys